bf88设备联网管理系统(二期)建设必发招标公告_必发bf88唯一官网 bf88设备联网管理系统(二期)建设必发招标公告_必发bf88唯一官网

必发bf88官网唯一

重庆水泵

网站首页 > bf88资讯 >公司动态

bf88设备联网管理系统(二期)建设 必发招标公告

2020-06-24 14:41:18 重庆水泵 阅读

1.            招标条件

本必发招标人为重庆水泵厂有限责任公司,必发名称为bf88设备联网管理系统(二期)建设必发。资金来自自筹,出资比例为100%,该必发已经通过招标人会议审批,具备招标条件。招标方式为比选招标。

2.            必发概况

公司为了尽快解决产品结构优化升级所带来的设备负荷不平衡以及产能瓶颈现象较突出的矛盾,进一步促进公司持续健康发展,在2018年10月22日启动了bf88设备联网管理系统核电专区建设。通过对核电专区9台数控和4台普通机加设备DNC/MDC的改造试验,虽然提高了这些设备使用的方便性和利用率,但一期的应用覆盖面较小,未形成规模效益,不能和PLM系统连通一体,需人工摆渡数控代码容易出错且工作效率低,DNC/MDC系统没有与MES集成形成智能车间应用。

2.png

结合当前工作任务,需要将bf88设备联网管理系统继续扩大到整个机加车间,建成具有广泛意义的数字化车间,依托正在实施的PLM系统,将车间数控设备需要的数控代码与车间DNC物联网络融合为一体,在此基础平台上进行数控程序的传输管理以及现场数控设备的监控与数据采集信息的传输;同时与MES对接,为MES系统的运行奠定基础。本次必发的实施,从企业信息化战略的高度来看,DNC/MDC系统是PLM、MES系统和智能工厂的基础和重要组成部分,可以使企业的数据上下贯通,协同运作。

1.png

3.            必发建设规模与内容

本期必发将对181台机加设备进行联网建设见下表(含一期已建设13台和预留5个点位),含综合布线。

序号

设备编号

型号

数控系统

通讯方式

采集方式

加专用卡

1

001-001

HTC45150a

FANUC Oi-Tc

网卡

网卡

1

2

001-002

HTC45150a

FANUC Oi-Tc

网卡

网卡

1

3

001-003

HTC45150A

FANUC Oi-Tc

网卡

网卡

1

4

001-004

HTC63150a

FANUC Oi-Tc

网卡

网卡

1

5

001-005

HTC63150a

FANUC Oi-Tc

网卡

网卡

1

6

001-006

HTC63150a

FANUC Oi-Tc

网卡

网卡

1

7

001-007

HTC2546

FANUC Oi Mate-Tc

网卡

网卡

1

8

001-008

HTC2546

FANUC Oi Mate-Tc

网卡

网卡

1

9

001-009

CK7863/3000

FANUC Oi-Tc

网卡

网卡

1

10

001-010

CK7530

FANUC Oi-TD

网卡

网卡

0

11

001-011

CK7530

FANUC Oi-TD

网卡

网卡

0

12

001-012

CKA6163A

FANUC Oi Mate-TD

网卡

网卡

1

13

001-013

CKA6163A

FANUC Oi Mate-TD

网卡

网卡

1

14

001-014

T4S-1500

FANUC Oi-TD

网卡

网卡

0

15

001-015

T2S-1000

FANUC Oi-TD

网卡

网卡

0

16

001-016

T2S-1000

FANUC Oi-TD

网卡

网卡

0

17

001-017

CK7530

FANUC Oi-TF

网卡

网卡

0

18

001-018

CK7530

FANUC Oi-TF

网卡

网卡

0

19

001-020

Viva T4C/1500

FANUC Oi-TF

网卡

网卡

0

20

001-024

CK7530

FANUC Oi-TF

网卡

网卡

0

21

001-025

CK7550

FANUC Oi-TF

网卡

网卡

0

22

001A-001

SVT160×10/8A

FANUC Oi-Tc

网卡

网卡

1

23

001A-002

SVT160×10/8A

FANUC Oi-Tc

网卡

网卡

1

24

001A-003

VTC8080

FANUC Oi-Tc

网卡

网卡

1

25

001A-005

DVT350×31/32-NC

FANUC Oi-Tc

网卡

网卡

1

26

001A-006

DVT250×20/16A-MC

FANUC Oi-TD

网卡

网卡

0

27

001A-007

CH5235*30/40

FANUC Oi-TF

网卡

网卡

0

28

002A-001

TK6113

SIEMENS 810D

串口

硬件

0

29

004-002

THP6511B

SIEMENS 840D

网卡

网卡

0

30

004-003

MAR-630H

OKUMA-OSP-E100M-R

串口

硬件

0

31

004-004

TK6916

SIEMENS 840D

网卡

网卡

0

32

004-005

TH6513C/2

SIEMENS 840D

网卡

网卡

0

33

004-006

HPM450U

海德汉 HR 410M

\

硬件

0

34

004-009

VMC1060B

FANUC Oi-MF

网卡

网卡

0

35

004-010

VMC1580

FANUC Oi-MF

网卡

网卡

0

36

004-011

VMC1060B

FANUC Oi-MF

网卡

网卡

0

37

004-012

PBC110fs

SIEMENS 828D

网卡

网卡

0

38

006-001

GMC2550R2

SIEMENS 810D